Ventilation

Et sundt indeklima sikrer det optimale miljø på arbejdspladsen og dermed medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel. Et godt indemiljø er lig med bedre arbejds- og koncentrationsevne. Den rette ventilation er også nødvendig i forhold til maskinelt udstyr og beskyttelse af produkter – ligesom kunders købelyst naturligvis mindskes, hvis luften er ufrisk og tung. Derfor er det vigtigt at få installeret en ventilationsløsning, der passer præcis til virksomhedens branche og arbejdsforhold. På baggrund af vores mangeårige erfaring med at levere og indkøre ventilationsanlæg kan vi vejlede jer om de rette løsninger inklusiv den efterfølgende service

Filtre til airteam RDCD 1.5 og RDCD 3.5 kan bestilles hos Filterhuset

 

Godt indeklima forbedrer skoleelevers præstationer

En undersøgelse, der er foretaget af forskere fra Aarhus universitet, viser, at eleverne klarer sig langt bedre i tests, når der er frisk luft i lokalerne. I undersøgelsen blev fire klasser på to skoler i Aarhus kommune udsat for forskellige mængder af frisk luft, mens eleverne lavede tests. Mens testene blev besvaret, blev den friske luft øget i klasseværelserne. Dette medførte, at eleverne klarede sig op til syv procent bedre, end når de lavede i opgaver i deres almindelige indeklima. Ligeledes viste undersøgelsen, at eleverne ikke selv lagde mærke til, at de til dagligt i den dårligere indeklima ikke var lige så skarpe. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Indoor Air.

Steffen Petersen, leder af forskergruppen for indeklima og byggeri på Aarhus Universitet, udtaler i en pressemeddelelse: “De skoler, vi udvalgte, er helt almindelige danske folkeskoler, hvad angår indeklima. Derfor er det bekymrende, at vi ser et CO2-niveau, der er to til tre gange så højt, som det man i dag tillader i nybyggeri. Helt konkret betyder det, at de børn, der starter på en nybygget skole, får et væsentligt sundere og mere produktivt læringsmiljø end det, vi tilbyder flertallet af danske skolebørn.” Denne sammenhæng ses ligeledes i en anden undersøgelse fra Danmark Tekniske Universitet (DTU), som fastslår, at eleverne, der sidder i lokaler med ordentlige ventilationsanlæg, klarer sig bedre end de elever, der sidder i lokaler, hvor der ikke er noget, der sørger for udluftning. Hertil udtaler professor, Geo Clausen, fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU: ”Jeg er helt sikker på, at det forholder sig sådan. Det er jo ikke imod sund fornuft. Enhver, der tvivler på det her, skal en dag sidst på eftermiddagen prøve at komme ind i sådan en skoleklasse, hvor der ikke er blevet luftet ud, og så prøve at forestille sig, at man skal kunne lære noget i det lumre miljø, der er indendørs. Det er simpelthen utåleligt.”

Indeklimaet er vigtigt - både for økonomi og sundhed

Når man snakker om sundhed, indlæring, trivsel og produktivitet, er et godt indeklima en særdeles betydningsfuld faktor. Fokus på det gode indeklima kan derfor ligeledes være med til at forbedre virksomhedernes økonomi.

En lang række undersøgelser viser, at medarbejdere arbejder 10-15 procent mere, når der er et godt indeklima med frisk luft og den rigtige temperatur. Danskventilation.dk skriver: ”En arbejdsplads på et kontor, hvor der er ca. 20 kvm pr. medarbejder, vil i ren lønudgift koste omkring 15.000 kr. pr. kvm pr. år. Blot 1 procent spild af arbejdstiden koster altså 150 kr. pr. kvm pr. år – eller mere end den årlige energiudgift pr. kvm! Og 10 procent spild af arbejdstiden svarer altså cirka til 10-15 gange den årlige energiudgift. Det er fint, at man gør sig umage for at spare energi – men man må forundres over, at alt for få er klar over, at de kan spare op til 15 gange energiudgiften ved at have et godt indeklima!” (http://danskventilation.dk/indeklimaets-betydning.html).

 Ligeledes viser en masse undersøgelser, at et dårligt indeklima har stor betydning for sygdomme så som forkølelse, der ofte er årsag til sygedage hos medarbejderne. Konklusionen må altså være, at det er alt for dyrt og usundt at have et dårligt indeklima.

Dårligt indeklima kan føre til massevis af sygdomme

Når partikler fra hjemmets mad, møbler, rengøringsmidler og andet inventar bliver blandet med partikler uden for hjemmets fire vægge så som bilos, kan en særdeles usund luft forekomme. Denne luft kan føre til sygdomme så som lungekræft, luftvejs- og kredsløbssygdomme samt blodpropper.

For at imødekomme det alvorlige problem bør man benytte sig af aktiv ventilation. Dette er bevist i et forskningsprojekt.
Nævnte problem er dokumenteret i et forskningsprojekt, der bl.a. er udført af professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). I projektet blev der sat partikelfiltre op i 41 boliger hos raske personer, der var ikke-rygere, over 60 år og boede tæt på en trafikeret vej.
Partikelfiltrene sørgede for et større luftskifte, end hvad der normalt var i boligerne, og de fjernede både partikler, der kom inde- og ude fra. Allerede efter to dage kunne det ses, at der skete en betydelig forbedring af elasticiteten af beboernes blodårer. Dette er særdeles væsentligt, da blodårernes elasticitet spiller en stor betydning i forhold til hindring af udvikling af blodpropper og åreforkalkning.

I ældre huse med utætheder sker der en løbende og naturlig udluftning – dog uden filtre, der fjerner de usunde partikler. Men i de nye eller renoverede huse er der langt mindre utætheder, hvorfor det her er endnu vigtigere med luftskiftning.

Alt i alt må det understreges, at det har stor betydning for vores sundhed, at der sættes aktiv ventilation i form af partikelfiltre op, da disse fjerner usunde partikler fra kilder, der både er indenfor og udenfor.

Ventilationstyper

Komfortventilation

Komfort ventilation giver et optimalt indeklima, hvor der ofte opnås stor energibesparelse som sidegevinst. Det anbefaler vi i kontorbyggerier, institutioner og varehuse mv. Vi har specialiseret os i dette område og tilbyder totalløsninger, så kunden altid er sikret optimale arbejdsforhold og et sundt indeklima.

Industriventilation

Vi arbejder altid fremtidsorienteret og ved, hvilke miljøforhold morgendagens industri fordrer. Hver enkelt branche stiller specifikke krav til en effektiv ventilation, angående luftmængde og regulering. Det tager vi højde for, ligesom vi vurderer og tager os af det eventuelle forureningsniveau. Vi har stor erfaring med procesventilation i industrien, laboratorier og i fødevaresektoren.

Farmaceutisk industri

Renrumsventilation er en absolut nødvendighed for medicinalindustrien, da der kræves intet mindre end total kontrol med luftens partikelindhold. Vi tilbyder både yderst kvalificeret rådgivning, sparring og til sidst etablering af de nødvendige ventilationsanlæg. Der gives ikke større erfaring eller kompetencer andre steder i branchen.

Service

Service

Når et anlæg er blevet installeret og sat i drift, er løbende servicere og vedligeholdelse nødvendigt - på samme måde som andre tekniske installationer. airteam dækker alle behov for service for såvel ventilationsanlæg, automatik som køleanlæg. Vi er således totalleverandør i ventilationsservice. I vores serviceaftaler kan indgå alt fra rådgivning til løbende vedligeholdelse og løsning af ad hoc opgaver. Det vil sige, at du ved at samarbejde med os kun behøver én servicekontrakt for at være totaldækket.

Spar penge på vedligeholdelse

Ved at tegne en servicekontrakt med os får du en optimal løsning både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Samtidig sikres du en løbende vedligeholdelse af dit anlæg tilpasset dine individuelle behov. Herved sparer du penge til drift og vedligeholdelse og undgår dyre driftsstop. Kort fortalt er det bedre at forebygge end at helbrede.

Individuelle serviceaftaler

Sammen med kunden fastsættes antallet af årlige servicebesøg, samt hvad kontrakten skal indeholde. Herefter sørger vores serviceteam automatisk for, at servicebesøgene bliver udført til aftalt tid. Efter hvert servicebesøg får du en tilstandsrapport, der blandt andet fortæller om anlæggets tilstand, hvilke materialer der er udskiftet, samt hvad der eventuelt skal udføres ved næste eftersyn.