Komfortventilation

Industriens Hus

DI´s eksisterende hovedsæde har de seneste ca. 30 år været beliggende ved H.C. Andersens Boulevard i centrum af København. Efter disse mange års brug har DI nu et ønske om at udvide og ombygge sit domicil til en mere tidssvarende bygning, der kan tilfredsstille en moderne og fremadrettet virksomhed. Udvidelsen sker for at imødekommende et stigende behov for mødefaciliteter og kontorer.

Vores kunde på det ambitiøse projekt er Phil og Søn og entreprisesummen ligger på 25.000.000 kr. airteam har i samarbejde med Rambøll og TRANSFORM fået til opgave at udforme og levere ventilation til dette nye projekt, der har en miljørigtig profil og således opfylder kravene til en lavenergiklasse to bygning.

Industriernes Hus udvides med to etager mod Rådhuspladsen samt 3 etager mod Vesterbrogade. Samtidig bygges mod H.C. Andersens Boulevard et 6 etagers højt atrium som overgang mellem Rådhusplads og bygningen. Ind mod Tivoli vil bygningen nedtrappes fra 8 etager mod H.C. Andersens Boulevard til 2 etager bag Pantomimeteatret. Industriernes Hus har i dag et etageareal på ca. 25.000 m2. Efter renoveringen vil det samlede etageareal være ca. 42.000 m2.

I diverse kontorarealer har vi benyttet os af kølebafler. Møderum og kantine udstyres med opblandingsventilation med VAV, mens de nye butikker, der også er en del af det store byggeprojekt ventileres med opblandingsventilation. Der er desuden suppleret med recirkuleringskøleanlæg der placeres over de nedhængte lofter.

Vi vil i projektets udførelse levere og montere i alt 21 ventilationsaggregater der alt i alt udskifter ca. 350.000 m3/h.

Den største udfordring ved projektet har været den meget lille byggeplads, idet udførelsen foregår i det indre København. Dette giver logistiske udfordringer med at få materialer leveret på de rigtige tidspunkter, så tingene kan monteres umiddelbart efter levering uden at skulle opmagasineres. Det eksisterende hus er fra 70´erne, hvor der ikke var tænkt i mekanisk ventilation og rumhøjde, som man gør i dag. Dette gav en stor udfordring i relation til den meget begrænsede plads over de nedhængte lofter siger projektleder Michael Hougaard.

airteam forventer at have 2 projektledere på projektet, 1 formand samt ca 25 montører, isolatører m.v.

Projekteringen startede i midten af juni 2010 og montageopstart forventes til december i år. Det færdige resultat skal være klar til aflevering i oktober 2012.

Billeder fra projektet

Thumb
Thumb
Thumb