Farmaceutisk industri mm.

Aleris Privathospitaler

Aleris Privathospital i Herning

I samarbejde med C.C.Contractor og med arbejdstegninger fra A-tegn har Airteam udført den komplicerede opgave at levere ventilation til Hernings nye privat hospital. Projektet der blev påbegyndt i oktober 2007 og afsluttet i marts 2009, har indebåret installation af en række forskellige typer af ventilation hvoraf flere har været yderst krævende bl.a. i forhold til filtrering og effektivitet.

Airteam har igennem det lange forløb haft op til 4 montører på sagen, der har krævet aggregater til behandling ca. 18.000 kubikmeter luft i timen.

Det største udfordring, udtaler projektleder på sagen, Jens Juul, har været at efterkomme de store krav til ydelse på den relativt lille plads der var til rådighed. En opgave Airteam ikke desto mindre har formået at løse med succes.

Billeder fra projektet